Skab vækst via innovation i turismen

26. november 2019 - Hindsgavl Slot

TECH + TURISME = NYE MULIGHEDER FOR VÆKST

Nye teknologier og digitale løsninger bringer uanede muligheder for at effektivisere, skabe nye kundeoplevelser og dermed skabe vækst og bedre konkurrenceevne. For turismebranchen ligger der et uudnyttet potentiale – for trods stor differentiering i produkter og målgrupper såvel som kapacitet, går mange udfordringer og dermed potentielle løsninger på tværs. Men hvor skal man starte? Hvilke teknologier skal man satse på? Og hvordan får man brugt sine ressourcer smartest?

På konferencen Tech + Turisme stiller vi skarpt på mulighederne for fremtidens turismebranche. Vi sætter fokus på, hvordan nye teknologier og digitalisering kan styrke turismeerhvervet, så det fortsat fremstår konkurrencedygtigt

Dagen vil byde på en blanding af praktiske eksempler, konkrete værktøjer og perspektiver på den teknologiske transformation i en turismekontekst. Konferencen er derfor for alle, der er nysgerrige på og ønsker at være med til at forme fremtiden i dansk turisme.

PROGRAM

Vi starter dagen med morgenmad før konferencestart

Velkomst og introduktion til Tech + Turisme.

Jens Hausted, Direktør, Dansk Kyst- og Naturturisme
Kjeld Zacho Jørgensen, Formand, Dansk Kyst- og Naturturisme

Data er overalt, og det er guld værd – siges det. Men hvordan udnytter man de forretningsmæssige potentialer og skaber værdi med data i store mængder – i store som små turismevirksomheder og på destinationerne? Oplæggene tager udgangspunkt i, hvor data kan spille en rolle og styrke de enkelte turismevirksomheder såvel som destinationerne.

Hvordan kan data hjælpe dig til at skabe bedre kundeoplevelser, øget salg og bedre ressourceudnyttelse? Hvad skal du være opmærksom på for at lykkes med anvendelse af data? Per Østergaard Jacobsen deler ud af sine erfaringer fra forskellige data-projekter og løfter sløret for et nyt turismeprojekt på Rømø.

v. Per Østergaard Jacobsen, direktør, Efficiens, og ekstern lektor, CBS

Henrik Toft vil give dig et indblik i, hvordan IBM bruger data til at hjælpe virksomheder i turistbranchen fx til at forbedre kundeoplevelsen, optimere servicedriften eller endeligt til at skabe en personificeret turistoplevelse – en oplevelse tilpasset og skræddersyet gæstens behov og ønsker.

v. Henrik Toft, Transformation Architect, IBM

Hvordan omsættes data og teknologi til styrkede kundeoplevelser og effektivisering af processer i turismebranchen? Tre forskellige virksomheder deler ud af deres erfaringer og fortæller om, hvordan de er lykkedes med at bruge data og ny teknologi til at styrke deres konkurrenceevne.

Lalandia har fokus på, at gæsten skal slappe af og hygge. Det har været udgangspunktet for at skabe en kunderejse, hvor digitale systemer understøtter en optimal gæsteoplevelse. John Saxfjed Wegge fra Lalandia giver indblik i, hvordan processerne hos Lalandia er optimeret med digitale løsninger – fra gæsten booker et ophold hos Lalandia, til de ankommer og ikke mindst bevæger sig rundt i feriecentret.

v. John Saxfjed Wegge, IT-chef, Lalandia

Actimo er en digital platform, som gør det nemt at kommunikere med medarbejderne i virksomhed. På konferencen vil Jimmie Villadsen, Head of Presales i Actimo, og Kasper Schumacher, CEO i Skåne Djurpark, fortælle om, hvordan dyreparken har brugt Actimo til onboarding og til daglig kommunikation med medarbejderne – og hvordan de på den måde skabte øget medarbejderengagement, forkortede oplæringstiden og øgede gæstetilfredsheden i parken.

 

v. Kasper Schumacher, CEO, Skånes Djurspark, og Jimmie Villadsen, Head of Presales, Actimo

Jan Helsinghof og Christian Markedal mødte hinanden, da DigitalGuest i 2018 deltog i acceleratorprogrammet Scale-Up Denmark. Her blev de hurtigt enige om, at platformen, som oprindeligt er udviklet til hoteller, skulle testes i sommerhusudlejningsbranchen.

Jan og Christian vil berette om erfaringerne, da de erstattede en stor mængde tryksager med en digital platform hos Købmand Hansens Feriehusudlejning, og hvilke fordele det har bragt med sig. Blandt andet har det givet udlejningsbureauet et unikt indblik i gæsterne, hvor de nu kan bruge datadrevne gæsteinformationer til mere målrettet salg og markedsføring.

v. Jan Helsinghof, selvstændig konsulent, og Christian Markedal, direktør, DigitalGuest

I frokostpausen vil der desuden være mulighed for at tale med udstillerne i Tech Alley.

Med digitaliseringen og den teknologiske udvikling er vi gået ind i en ny æra af kundeoplevelser, og vores fysiske såvel som vores online købs-oplevelse er i hastig forandring. På konferencen vil Charlotte Lindegaard Petersen præsentere Mia, det første digitale menneske i dansk detailhandel, baseret på avanceret AI-teknologi, og give os et blik på, hvordan fremtidens kundeoplevelse kan se ud.

v. Charlotte Lindegaard Petersen, innovation and technology ​consultant, itelligence

Dialogdeltagere:
 – Sune Jensen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi, Dansk Industri
 – Claus Kaaber, projektchef, Erhvervshus Sjælland
 – Mads Asbild, chef for marked og udvikling, Destination Fyn
 – Jens Hausted, direktør, Dansk Kyst- og Naturturisme

I kaffepausen vil der desuden være mulighed for at tale med udstillerne i Tech Alley.

Ét er, at tekniske muligheder eksisterer, noget andet er at begynde at arbejde med dem. Det kræver beslutninger og opbakning på alle niveauer i en virksomhed, og det kræver, at man sætter fokus på områder, hvor skoen trykker, så man ikke skaber et uoverskueligt IT-monster fra dag ét. Oplæggene har fokus på, hvad den digitale og teknologiske transformation kræver af en organisation eller virksomhed.

Tingenes internet, eller blot IoT, handler basalt set om, at du løbende kan indhente informationer fra hjørnerne af din virksomhed. Jens-Peter Meesenburg vil introducere os til, hvordan IoT kan gøre dine arbejdsgange smartere, for IoT kan skabe værdi på flere områder, men fokus bør være styret af, hvilken type virksomhed man driver, og hvor skoen trykker mest. Jens-Peter vil i oplægget give eksempler på, hvordan IoT bliver anvendt, fx hvordan Telia i samarbejde med deres partner Waste Control og Frelsens Hær anvender IoT til at ressourceoptimere tømning af tøjcontainere.

v. Jens-Peter Meesenburg, IoT-salgsdirektør, Division X Danmark, Telia Company

Særligt for turismebranchen ligger der et stort uudnyttet potentiale i at styrke virksomhederne via nye teknologier og digitale løsninger. Men hvad skal der til for at omstille sin virksomhed digitalt? Hvad kræver det af virksomheden, og hvad kræver det af ledelsen? Pernille Kræmmergaard har mere end 20 års erfaring i IT-ledelse, og hun vil i sit oplæg gøre os klogere på, hvad den digitale transformation kræver.

v. Pernille Kræmmergaard, direktør, Digitaliseringsinstituttet

Konferenceprogrammet slutter kl. 16.15

Efter konferencen vil der være mulighed for at netværke og tale med udstillerne i Tech Alley.

OPLÆGSHOLDERE

Christina Boutrup

Moderator

Per Østergaard Jacobsen

Ekstern lektor, CBS

Henrik Toft

Transformation Architect, IBM

John Saxfjed Wegge

IT-chef, Lalandia

Jan Helsinghof

Selvstændig konsulent

Christian Markedal

Direktør, DigitalGuest

Jens-Peter Meesenburg

IoT-salgsdirektør, Telia Company

Pernille Kræmmergaard

Direktør, Digitaliseringsinstituttet

Charlotte Lindegaard Petersen

Innovation and Technology Consultant, itelligence

Jimmie Villadsen

Head of Presales, Actimo

Kasper Schumacher

CEO, Skånes Djurpark

Besøg udstillerne i Tech Alley og få inspiration til ny anvendelse af teknologi​

TILMELD DIG KONFERENCEN

Pris 995,-

Begrænset antal billetter

Scroll til toppen
Christina Boutrup - SH

Christina Boutrup

Moderator

Christina Boutrup er en flittigt benyttet ordstyrer, foredragsholder og underviser på danske og internationale konferencer, seminarer og workshops. Hun er uddannet erhvervsjournalist og i en årrække beskæftiget sig med den digitale udvikling og anvendelsen af nye teknologier blandt virksomheder – også i et globalt perspektiv med særligt fokus på Kinas indflydelse på den internationale tech-scene

Senest har Christina udgivet bogen ’Den store tech revolution’, om de kinesiske virksomheder, der allerede er globalt førende inden for flere af de vigtigste nye teknologier, som droner, solceller, fintech, sociale medier, e-handel og sandsynligvis også kunstig intelligens. Med sit indgående kendskab til tech-branchen og sit internationale udsyn, vil Christina, som moderator på dagen, sikre stærke perspektiver på anvendelsen af nye teknologier i turismebranchen.

Dette billede og dertilhørende rettigheder tilhører Copenhagen Business School, Handelshøjskolen, herefter kaldet CBS.

Medmindre andet er aftalt med Office of External Affairs, CBS, må billederne udelukkende benyttes af CBS’ ansatte til markedsføring af CBS. Dog har den portrætterede tilladelse fra Office of External Affairs, CBS til at benytte billedet til formål af mere privat karaktér, så som LinkedIn, facebook og lign.

Copyright tilhører fotograf Bjarke MacCarthy. 

Billederne må ikke manipuleres og ej heller benyttes i kommercielle henseender, politisk materiale, reklamer og lignende der kan lede til tvivl om ret- og hensigtsmæssigt brug, medmindre dette udtrykkeligt afklares med Office of External Affairs, CBS samt den portrætterede.

Per Østergaard Jacobsen

Direktør, Efficiens og ekstern lektor, CBS

Per Østergaard Jacobsen er direktør i konsulentvirksomheden Efficiens, big data-ekspert og ekstern lektor ved Institut for Afsætningsøkonomi på CBS.

Per har skrevet flere bøger om kundedata, CRM, kunderelationer og loyalitetskoncepter, og hans seneste bog har overskriften “Disrupt dit mindset og få succes med Big Data”. Han anses for at være en af de førende danske eksperter inden for feltet. Per deltager også i forskningsprojekter og har holdt mere en 25 internationale konferenceoplæg om strategisk brug af data.

Per var projektleder, idemand og medstifter af forskningsprojektet ”Fra Rio til Roskilde”, et af verdens største ‘smart city big data live labs’. Per var initiativtager til Digitaliseringsprisen i 2004, der præmierer offentlige virksomheder for deres digitaliseringsarbejde til gavn for borgere og samfund. 

Henrik Toft - SH

Henrik Toft

Transformation Architect, IBM

Henrik Toft er en del af IBM’s europæiske CTO-team, hvor hans primære opgave er at hjælpe IBM’s kunder og samarbejdspartnere med at definere og høste forretningspotentialer fra innovative teknologier. Henrik er en erfaren ekstern taler, der regelmæssigt leverer inspirationspræsentationer for kunder, gæsteforelæsninger på universiteter mm. 

Henrik er uddannet ingeniør og kommer fra en bred baggrund med mere end 25 år i IT-branchen, både som kunde og leverandør, med en blanding af tekniske, forretningsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer.  Hos IBM har Henrik erfaringer med at arbejde med forskellige brancher i både globale, regionale og lokale roller som strategisk konsulent og leder af tekniske teams.

John Wegge

John Saxfjed Wegge

IT-chef, Lalandia

John Saxfjed Wegge er IT-chef i Lalandia i både Rødby og Billund. Han er oprindeligt uddannet datamatiker, men har videreuddannet sig inden for ledelse og er ved at færdiggøre en MBA.

I ti år har han bestemt over computerne hos Lalandia, og han har blandt andet haft fokus på at styrke serviceoplevelsen ved at gøre det så nemt og smidigt som muligt at være gæst hos Lalandia.

Jan Helsinghof - SH

Jan Helsinghof

Selvstændig konsulent

Jan Helsinghof er idag selvstændig konsulent og rådgiver omkring markedsføring, oplevelsesudvikling og digitalisering af turismen. 

Fra sit virke som næstformand i FOMARS og som tidligere direktør hos Købmand Hansens Feriehusudlejning har Jan bred erfaring med konverteringen “fra print til datadrevet markedsføring” og hands on-erfaring med opsamling af gæstedata samt konvertering til salgskanalerne på de internationale nærmarkeder inden for turismen.

Christian Markedal

Christian Markedal

Direktør, DigitalGuest

Christian er direktør i DigitalGuest, der bruges af hoteller i fem forskellige lande. DigitalGuest startede som en digital erstatning for den gamle fedtede værelsesmappe og har på bare tre år udviklet sig til at blive en bæredygtig kommunikationsplatform, der øger service, mersalg og ikke mindst hotellets viden om sine gæster.

Støbt i den digitale æra begyndte Christian i en ung alder som iværksætter. Med passion for funktionalitet, bæredygtighed og et innovativt talent for at afdække brugerens behov er han blevet en kompetent (og nørdet) ildsjæl i hotelbranchen.

Jens-Peter Meesenburg - SH

Jens-Peter Meesenburg

IoT-salgsdirektør, Telia Company

Jens-Peter har over 20 års erfaring med at arbejde med innovation indenfor IT og Telecom. Fokus har været på at finde balancen mellem det teknisk mulige, forretningsmæssig levedygtighed og slutbrugernes ønsker.

Hos Telia Company er Jens-Peter en del af Division X og leder af IoT i Danmark. Division X er den nye forretningsafdeling i Telia Company, der samler strategiske innovationsområder på tværs af norden. Afdelingen opererer i krydsfeltet mellem styrken af en multinational koncern og attituden fra en startup.

Pernille Kræmmergaard, direktør for Digitaliseringsinstittutet
Foto: © Lars Horn / Baghuset.
Dato: 20.08.18

Pernille Kræmmergaard

Direktør, Digitaliseringsinstituttet

Pernille er tidligere professor ved Aalborg Universitet og gæsteprofessor ved IT-Universitetet i København. I mere end 20 år har Pernille forsket i, hvordan IT ledes for at skabe forretningsmæssig værdi og i de seneste år også i Digital Transformation i både offentlige og private organisationer.

Pernille er uddannet cand.merc. og har en ph.d.-grad i Teknologisk og Organisatorisk forandring. Hun er tidligere medlem af Rigsrevisionens eksterne evaluatorgruppe, digital vismand, medlem af diverse tænketanke om digitalisering og af editorial board for MISQ Executive.

Hun har udgivet mere end 100 publikationer i både internationale og nationale tidsskrifter og har en passion for, at teori kan og skal gøre en forskel i praksis. Dette har, i kombination med et stigende behov for digitale kompetencer i danske virksomheder, drevet hende til at etablere Digitaliseringsinstituttet og siden til at lægge alle sine kræfter i virksomheden.

Charlotte-Lindegaard-Petersen

Charlotte Lindegaard Petersen

Innovation and Technology Consultant, itelligence

Charlotte er uddannet ingeniør inden for Design & Innovation ved DTU. Hos itelligence arbejder hun med at konceptualisere og udvikle innovationscases ved brug af avancerede teknologier og Design Thinking-metoder.

Charlotte har et indgående kendskab til innovative metoder for kreativ problemløsning, produktudvikling og udvikling af nye forretningsmodeller. Hun har flair for teknologisk innovation og ved, at mennesker og god kommunikation er centrale parametre i enhver succesfuld innovationsproces.

Navn Efternavn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Consectetur libero id faucibus nisl tincidunt eget nullam non. Ac ut consequat semper viverra nam libero justo laoreet sit. Massa sed elementum tempus egestas sed. Ut etiam sit amet nisl purus. Morbi tristique senectus et netus et malesuada fames. In egestas erat imperdiet sed euismod. Lacus vel facilisis volutpat est. Porttitor lacus luctus accumsan tortor posuere ac ut consequat semper. Posuere ac ut consequat semper viverra.